Latvijas Geštalta Terapijas Asociācija
Skolas 21-201A , Rīga, Latvija, LV-1010
Tālr.: (+371) 6765011
Mob.: (+371) 29274545
E-mail: gestalt.lgta@gmail.com

Vienotais reģ.
Nr. 40008067932
Banka: A/s “SWEDBANK”
Konts: LV72HABA0551002735576Web-lapas administrātors
Ilona Belokoņa
Mob.: (+371) 29231965
E-mail: ilona.belokon@gmail.com

Forumi un kopsapulces

LGTA kopsapulce

2010. gada 8. oktobrī notika kārtējā LGTA kopsapulce, kurā asociācijas prezidente Daiga Auziņa apkopoja šajā gadā paveikto un iezīmēja prioritātes turpmākajam periodam. Tika apskatīta arī asociācijas finansu atskaite un līdzekļu izlietojums.

Pārskatu par sertifikācijas komisijas darbu sniedza Baiba Pumpiņa un informēja, ka turpmāk saskaņā ar LGTA Valdes un LPB sertifikācijas komisijas lēmumu tiks sertificēti LPB biedri tikai ar pilnu, pabeigtu izglītību psihoterapijā, t.i. tikai geštaltterapeiti ar iegūtu izglītības dokumentu.

Nikolajs Ščerbakovs sniedza ētikas komisijas darba atskaiti un apsprieda nepieciešamos Ētikas kodeksa pilnveidojumus un papildinājumus.

Tāpat sapulcē tika apspriesti arī jautājumi par aktuālās informācijas uzturēšanu LGTA mājaslapā un tās tālāku uzlabošanu, LGTA avīzes pilnveidošanu, Ziemassvētku labdarības akciju, un tika izvēlētas atbildīgās personas šajos jautājumos.