Latvijas Geštalta Terapijas Asociācija
Skolas 21-201A , Rīga, Latvija, LV-1010
Tālr.: (+371) 6765011
Mob.: (+371) 29274545
E-mail: gestalt.lgta@gmail.com

Vienotais reģ.
Nr. 40008067932
Banka: A/s “SWEDBANK”
Konts: LV72HABA0551002735576Web-lapas administrātors
Ilona Belokoņa
Mob.: (+371) 29231965
E-mail: ilona.belokon@gmail.com

Forumi un kopsapulces

LGTA kopsapulce

2012. gada 22. oktobrī notika kārtējā LGTA kopsapulce, kurā asociācijas prezidente Daiga Auziņa apkopoja šajā gadā paveikto, tika apskatīta arī asociācijas finanšu atskaite un līdzekļu izlietojums.
LGTA biedru kopsapulces laikā tika izvēlēta jauna LGTA valde:


LGTA Prezidents:
Artūrs Dombrovskis
 
LGTA vice-prezidents:
Daiga Auziņa
LGTA vice-prezidents:
Baiba Pumpiņa
 
Ētikas komisijas priekšsēdētājs: Nikolajs Ščerbakovs  
Ētikas komisijas locekli:
Iveta Plitniece
Sandra Bondare

Apelācijas komisijas koordinatore:
Gundega Beķe


Sertifikācijas komisijas priekšsēdētājs:Irēna Goluba  
Sertifikācijas komisijas locekli:
Tatjana Velenta
Agija Bogdanova

Starptautiskas attiecības:
Solvita Vektere
 
Finanšu revidents:
Inga Kimbore-Ābolina


LGTA Mājas lapas koordinators:
Ilona Belokoņa

Apsveicam mūsu kolēģus un vēlam Jums daudz panākumu geštalterapijas attīstībā Latvijā.