Latvijas Geštalta Terapijas Asociācija
Skolas 21-201A , Rīga, Latvija, LV-1010
Tālr.: (+371) 6765011
Mob.: (+371) 29274545
E-mail: gestalt.lgta@gmail.com

Vienotais reģ.
Nr. 40008067932
Banka: A/s “SWEDBANK”
Konts: LV72HABA0551002735576Web-lapas administrātors
Ilona Belokoņa
Mob.: (+371) 29231965
E-mail: ilona.belokon@gmail.com

LGTA valde
LGTA Prezidente:
Baiba Pumpiņa
 
LGTA vice-prezidents:
Artūrs Dombrovskis

LGTA vice-prezidene:
Dace Caica
 
Ētikas komisijas priekšsēdētājs:
 Nikolajs Ščerbakovs
 
Ētikas komisijas locekli:
Iveta Plitniece
Sandra Bondare

Apelācijas komisijas koordinatore:
Gundega Beķe


Sertifikācijas komisijas priekšsēdētājs:Irēna Goluba  
Sertifikācijas komisijas locekli:
Tatjana Velenta
Agija Bogdanova

Starptautiskas attiecības:
Lienite Bemera
 
Finanšu revidents:
Inga Kimbore-Ābolina


LGTA Mājas lapas koordinators:
Ilona Belokoņa