Latvijas Geštalta Terapijas Asociācija
Skolas 21-201A , Rīga, Latvija, LV-1010
Tālr.: (+371) 6765011
Mob.: (+371) 29274545
E-mail: gestalt.lgta@gmail.com

Vienotais reģ.
Nr. 40008067932
Banka: A/s “SWEDBANK”
Konts: LV72HABA0551002735576Web-lapas administrātors
Ilona Belokoņa
Mob.: (+371) 29231965
E-mail: ilona.belokon@gmail.com

Par LGTA Asociāciju

Latvijas Geštalta Terapijas Asociācija

LGTA apvieno praktizējošus geštaltterapeitus un geštalta terapiju apgūstošus speciālistus. Uz LGTA dibināšanas brīdi tajā iestājušies vairāk kā 60 biedru, kurus vieno kopīgas vērtības un profesionālās intereses.LGTA mērķi un uzdevumi

  • Radīt un atbalstīt iespējas un vidi kolēģu profesionālajai mijiedarbībai geštaltterapijas jomā, kā arī viņu mijiedarbību un integrāciju sociālajā un profesionālajā vidē.
  • Veicināt profesionālu geštaltterapijas attīstību Latvijā.
  • Popularizēt geštaltterapiju profesionālajā psihoterapijas vidē un kā efektīvu pieeju personības un starppersonu attiecību problēmu atrisināšanā un personības izaugsmē.
  • Uzturēt un atbalstīt geštaltterapeitu augstu izglītības un profesionālo līmeni.
  • Geštaltterapeitu sertifikācijas procedūru izveidošana un uzturēšana Latvijā un Eiropas savienībā.
  • Geštaltterapijas radošas un zinātniskas attīstības procesa atbalstīšana.Kā iestāties LGTA?

Lai iestātos LGTA, nepieciešams aizpildīt iesniegumu un nosūtīt to pa e-pastu lgta@lgta.gestalt.lv.

Tika pieņemts lēmums par biedru naudu:

Īstiem biedriem: 15 EUR – iestāšanās maksa, 28 EUR – ikgadējā iemaksa

Asociētiem biedriem: 15 EUR – iestāšanās maksa, 15 EUR – ikgadējā iemaksa
Biedriem-studentiem:15 EUR – iestāšanās maksa, 15 EUR – ikgadējā iemaksa
Organizācijam: 140 EUR – iestāšanās maksa, 140 EUR – ikgadējā iemaksa


LGTA var būt kā:
  • īstais LGTA biedrs. Par to var kļūt jebkurš pretendents, kuram ir izglītība geštaltterapijā vai arī šobrīd viņš mācās geštaltu apmācošā programmā.
  • asociētais LGTA biedrs. Par to var kļūt katrs, kurš ievēro LGTA statūtus un ētikas kodeksu. Asociētam biedram nav balsošanas tiesību kopējās LGTA vēlēšanās un viņš nevar tikt ievēlēts LGTA padomē.
  • LGTA goda biedrs. Par to var kļūt kandidāts, kuram ir īpaši nopelni, veicinoši geštalta terapijas attīstību Latvijā, par kuru kopējā sanāksmē nobalsojis vairākums vai LGTA padomes lielākais vairākums. Goda biedram ir balsošanas tiesības kopējās LGTA sanāksmēs un viņš ir atbrīvots no iestāšanās un biedra dalības maksas, un nevar tikt ievēlēts LGTA padomē.
  • Kā arī par īsto LGTA biedru var kļūt organizācijas, kuras pasniedz, atbalsta geštalta terapiju.