Latvijas Geštalta Terapijas Asociācija
Skolas 21-201A , Rīga, Latvija, LV-1010
Tālr.: (+371) 6765011
Mob.: (+371) 29274545
E-mail: gestalt.lgta@gmail.com

Vienotais reģ.
Nr. 40008067932
Banka: A/s “SWEDBANK”
Konts: LV72HABA0551002735576Web-lapas administrātors
Ilona Belokoņa
Mob.: (+371) 29231965
E-mail: ilona.belokon@gmail.com

LGTA biedri

Rīgas Geštalta Institūts

Rīgas Geštalta Institūts

 Rīgas Geštalta institūts (RGI) ir nodibināts 1999. gadā kā apmācības projekts geštaltterapijas speciālistu sagatavošanai. Institūta dibinātājs un vadītājs ir Artūrs Dombrovskis. Kopš institūta izveides sākumā mūsu darbība sakņojas tajā filozofijā, teorijā un praksē, uz kuras pamata ir izveidota geštalta pieeja psihoterapijā. Taču tas, kas mums rūp visvairāk, ir filozofijas un psiholoģijas humānistiskās vērtības. Turklāt gan RGI darbība kopumā, gan arī institūta pasniedzēju darbs ir balstīta uz profesionālās darbības zinātniskā drošuma un metodoloģiskās precizitātes principiem.

                    

                         
Rīgas Geštalta institūts ir Eiropas Geštalta terapijas asociācijas (EAGT) un  Starptautiskās Geštaltu Pasniedzošo Organizāciju federācijas (FORGE) loceklis. RGI programma atbilst Eiropas Psihoterapijas asociācijas (EAP), Latvijas Psihoterapeitu biedrības (LPB) un EAGT starptautiskajiem standartiem. Savā profesionālajā darbībā mēs pieturamies tai psihoterapijas definīcijai, kas ir formulēta Strasbūras Deklarācijā par psihoterapiju, un mūsu darbību regulē RGI Ētikas kodekss. Mēs sadarbojamies ar daudziem geštalta institūtiem un speciālistiem-psihoterapeitiem.

RGI un RGI mācību programma  EAP un EAGT Akreditē.

           

                                                                                      


Sākot no 2001. gada Rīgas Geštalta institūtā regulāri notiek konferences ar vienotu nosaukumu „Cilvēciskā Mērvienība”, kas atspoguļo RGI radošās un profesionālās intereses. Tāpat arī kopš 2003. gada notiek vasaras atvērtie izbraukuma semināri –  rezidences, kurās, tāpat kā konferencēs, var piedalīties visi, kas vēlas uzzināt ko vairāk  par geštalta terapiju, iziet savas personīgās izaugsmes kursu, kā arī  vienkārši labi pavadīt laiku domubiedru vidū. Vasaras rezidence ilgst 7 dienas kādā  gleznainā Latvijas vietā ārpus Rīgas. Rezidencē strādā RGI pasniedzēji un studenti, kā arī sadraudzības institūtu speciālisti.

Katru gadu oktobrī RGI uzņem dalībniekus jaunās apmācību grupās, iepriekš – augustā – sniedzot informāciju par uzņemšanu gan RGI mājas lapā, gan presē, gan arī citviet („Diena”, „Psiholoģija Mums” , „Psiholoģijas Pasaule” un citos izdevumos, un Latvijas augstskolās). Oktobrī mēs organizējam ievadlekcijas un formējam pirmās pakāpes apmācību grupas. Šīs grupas darbojas pēc individuāla plāna saskaņā ar RGI mācību programmu. Šādu apmācības grafiku mēs praktizējam kopš 2000. gada. Regulāri organizējam vienreizējas, atvērtas tematiskās grupas.

Līdztekus apmācības projektam Rīgas Geštalta institūtā notiek dažādi personīgās  izaugsmes un radošās attīstības semināri. RGI piedāvā individuālo, ģimenes un grupas geštaltterapiju. Speciālisti-psihoterapeiti mūsu institūtā var saņemt supervīziju, kas ir pieejama gan individuāli, gan arī grupā.

Rīgas Geštalta institūta mājas lapa ir veidota jūgendstilā (vāc. Jugendstil – jaunais stils) vai, kā bieži vien vēl šo stilu dēvē, – Art Nouveau (fr. Art Nouveau – jaunā māksla), par kura radītāju uzskata Alfonu Muhu (Alfons Mucha), XX gs. sākumā Prāgā un Parīzē strādājošo čehu mākslinieku. Šī stila izvēle RGI mājas lapai nav nejauša. Tieši tāpat kā mākslā Art Nouveau ir integratīvs stils, tāpat arī geštalts ir integratīvs virziens psihoterapijā. Art Nouveau ietver japāņu akvareļa tehniku un franču avangardu, klasisko glezniecību un impresionismu. Šis mākslas virziens rada izpausmi gan arhitektūrā, gan glezniecībā, gan arī mūzikā. Arī geštaltam ir šāds pats integratīvs liktenis. Klasiskā psiholoģija un austrumu filozofija, Freida psihoanalīze un Banduras biheiviorisms, Būbera humānisms un Moreno psihodrāma, antīkā filozofija un mūsdienu psihofizioloģija. Tas viss un vēl daudz kas cits kopā veido to veselumu, ko mēs dēvējam par geštaltu. Tāpat geštalts radis sev pielietojumu ne tikai psihoterapijā, bet arī pedagoģijā, biznesā un filozofijā.

Art Nouveau ir izraudzīts par pamatu RGI mājas lapas dizainam arī institūta atrašanās vietas dēļ – tā ir Rīga, kuras vēsturiskā daļa lielā mērā izbūvēta Art Nouveau klasiskajā stilā, kas, starp citu, arī iezīmē radniecību starp Rīgu un Parīzi, kuras apbūvi tāpat lielā mērā raksturo šis stils. Vēl kāds fakts, kas arī nav nejaušs, ņemot vērā to, ka par RGI rašanos daudzējādā ziņā jāpateicas Parīzes Geštalta skolai (EPG) un īpaši – Seržam Gingeram personīgi.

Un vēl kāds nebūt ne mazsvarīgs apstāklis, kas ir noteicis šī stila izvēli, –  Art Nouveau jūtīgums, smalkums, noslēpumainība un skaistums, kas, mūsuprāt, precīzi atspoguļo geštaltterapijas emocionālo saturu.