Latvijas Geštalta Terapijas Asociācija
Skolas 21-201A , Rīga, Latvija, LV-1010
Tālr.: (+371) 6765011
Mob.: (+371) 29274545
E-mail: gestalt.lgta@gmail.com

Vienotais reģ.
Nr. 40008067932
Banka: A/s “SWEDBANK”
Konts: LV72HABA0551002735576Web-lapas administrātors
Ilona Belokoņa
Mob.: (+371) 29231965
E-mail: ilona.belokon@gmail.com

Geštalta Vēstnesis

Geštalta Vēstnesis Nr. 2

Ar prieku piedāvajam mūsu LGTA Vēstneša otro izdevumu. Tajā Jūs varēsiet iepazīties ar RGI studentu sertifikācijas darbiem un profesionālu autoru geštaltterapeitu darbu tulkojumiem, kuri līdz šim latviešu valodā nav pieejami. Savā  ziņa ar to šis izdevums ir unikāls. Tā mērķis ir popularizēt gan geštaltterapijas studentu, gan profesionālu psihoterapeitu darbu publicēšnu un iepazīšanos ar viņu viedokļiem, idejām un teorijām, kas varētu būt labs pamats GT attīstībai Latvijā.


Saturs:

 • Daiga Auziņa  Uzruna lasītājiem
 • Gundega Beķe  Ceļš uz piedošanu. Aizvainojuma geštaltterapija
 • Linda Riekstiņa-Avotiņa  Darbs ar sapņiem geštaltterapijā
 • Irina Buļubaš  Metafora kā ceļš uz integrāciju: darbs ar klienta metaforu geštalta pieejā (tulkojusi no krievu valodas Marika Dukaļska)
 • J.Petrova  Trauma un pēctraumatiskais sindroms (tulkojusi no krievu valodas Sandra Bondare)
 • Iveta Ļaudaka  Darbs ar pretošanās mehānismiem līdzatkarīgo grupās pielietojot Geštaltterapijas metodes
 • Linda Zeile  Cilvēka nepārtrauktās izmaiņas dzīves ceļā un ar to saistītās grūtības
 • Ольга Ткачук  Специфика работы с детьми в гештальт-терапии
 • Inese Vīgante Dikelsone Tu un es - kā no citas pasaules, jeb savstarpējās attiecības, emocijas, to slēpšana, un kā tas ietekmē tajā iesaistītās personas
 • Jana Grutovska  Caur sapni pie sevis
 • Ольга Домашева  Из чего состоит страх?
 • Iveta Riekstiņa  Par eksperementu geštaltterapijā
 • Юлия Перепелка  Переживания любви
 • Avrum Guerin Weiss, Ph.D. Atkarības zaudētā loma psihoterapijā (tulkojusi no vācu valodas Dace Mūsiņa)
 • Papildus informācija
 • LGTA sertificēto geštaltterapeitu saraksts


Cena: 6 EUR

* Par Vēstneša pirkumu lūdzam griezties pa tālr.: 29247763 (Artūrs Dombrovskis)